Tunnel

Tunnel on horisontaalne kaeveõõs mille mõlemad otsad suubuvad maapinnale (või mäeküljele).

Metrootunnel:


Linkidega keem

Bergbau

Bergbau on saksa keeles mäendus (otsetõlkes - mäe sisse ehitamine või mäe sees ehitamine, milleks oli mägedes stollide ja šahtide läbindamine hõbeda kaevandamiseks).
Mäeõpik: Mäendus: Mäendus on maavarade kaevandamine ja allmaaehitus e. mäetöödega tegelemine teoreetiliselt ja praktiliselt. Mäendusega tegelevad mäemehed...

Maailma suurimad ekskavaatorid

Ekskavaatorite võimekus väljendub tootlikkuses ja tööulatuses. Tootlikkust võib iseloomustada kopamahu abil ja tööulatust noole pikkuse abil. Noole pikkususest ja kopamahust sõltub ka mass. Seega võib nende kolme näitaja abil iseloomustada ekskavaatori suurust.

Suurima kopamahuga ekskavaator oli 170 m3 kopaga draglain Big Muskie. Massilt on suurim 14200 tonnine rootorekskavaator SRs 8000. Ühekopalistest pärikoppekskavaatoritest oli suurim 140 m3 ja 13600 tonnise massiga paljandusekskavaator The Captain. Suurim mehaaniline karjääriekskavaator on 100 m3 TYHI WK-75. Suurim hüdrauliline ekskavaator on 65 m3 kopaga 1270 tonnine Caterpillar 6120B H FS.

Big Muskie:

Lühike tonn, short ton, st

Lühike tonn e. short ton on eelkõige Ameerika Ühendriikides kasutatav ja seetõttu kallurite kandevõime iseloomustamisel kasutatav massiühik, mis võimaldab näidata suuremat arvu kui meetermõõdustiku tonni korral.

Ingliskeeles eristatakse lühikest tonni ühiku st või ton abil,

1 ton =1st= 0,907185mt= 907,185 kg

1 tonne = 1mt = 1,102311311st = 1000 kg = 1 t


797B - kandevõime 380 st (345 t)
From Kallurid

Maailma suurimad kalluridMaailma suurima kandevõimega karjäärikallurid on:
  1. Belaz 75710, 450t ( 496 st)
  2. Caterpillar 797F, 363t ( 400 st)
  3. Terex MT 6300AC Bucyrus MT6300AC ), 360t ( 400 st)
  4. Liebherr T 282C / T 284, 360t ( 400 st)
  5. XCMG DE400, 363t ( 400 st)
  6. HMTK-6000, 363t ( 400 st)
  7. Belaz 75601, 359t (396 st)

Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Kallureid on kasutatud sajandi jooksul: Kallurid on saavutanud 450 t kandevõime. Esimesed kallurid ehitati 1913. aastal. Tabelid: Suurimad kallurid läbi ajaloo : Mäetehnika: Ta...


From Kallurid

Karjäärikallur

Karjäärikallur on karjääris materjali vedamiseks mõeldud kallur. Karjäärikalluri erisurve ja mõõtmed on suuremad kui maanteekalluril. Enimlevinud karjäärikallur on jäiga raamiga kaheteljeline kallur.

Pärikoppekskavaator laadib lõhatud materjali ( kaevist ) karjäärikallurile, mis veab selle purustisse:

From 2-Masinajaht
Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Kallur: Kallur on mobiilne veomasin, mille tööorganiks on kallutatav kast. Kalluri tähtsaim, e. tootlikkust määrav omadus on kandevõime tonnides. E...

Kallurid, ka karjäärikallurid:

Tõsteratas

Tõsteratas on tõstetornis asuv ratas, millel liigub tõstetross.

Maailma sügavaima kaevanduse tõsteratas:From SOMP Africa 2014

Tõsteratas AGH õuel:


Linkidega skeem


Mäeõpik - mi.ttu.ee/opik: Tõstetorn: Tõste torn on torn mille abil tõstetakse ja lastakse kaevist , inimesi ja abimaterjale kaevanduse šahtist maapinnale ja kaevandusse e. te...

Viimase nädala populaarsed kirjed

Viimase kuu populaarsed kirjed

Kõigi aegade populaarseimad kirjed