Müratase

Müratase (Lp) on helirõhu ja kuuldeläve helirõhu suhte kahekümnekordne kümnendlogaritm 20 lg(p/po), mida mõõdetakse detsibellides [dB].
Mürataset mõõdetakse mürameetriga. Kuna maailmas on erinevaid mürameetri tootjaid, siis tulemuste võrdlemiseks kasutatakse korrikeeritud mürataseme väärtusi. Kõige enam kasutatakse A- ja C-korrikeeritud väärtusi. Vastavad tähistused LpA ja LpC.
A-korrikeeritud mõõtepiirkonda kasutatakse olmemüra mõõtmiseks.
C-korrikeeritud mõõtepiirkonda kasutatakse madalasagedusliku ja puurlõhketööde müra mõõtmiseks.

Viimase nädala populaarsed kirjed

Viimase kuu populaarsed kirjed

Kõigi aegade populaarseimad kirjed